TIMS Overview

मितिः १७ चैत्र, २०७९

श्री सम्पूर्ण साधारण सदस्यज्यूहरु,

विषयः  Online प्रणाली मार्फत TIMS Permit  लिने सम्बन्धमा ।

आदरणीय सदस्य महानुभावहरु, 

उपरोक्त सम्बन्धमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र यस संघका बिच भएको साझेदारी पत्र बमोजिममा यस ट्रेक्किंग एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) द्घारा संघको केन्द्रिय कार्यालय मालिगाउ“, टान गण्डकी च्याप्टर पोखरा र अन्य चेकपोष्टहरुबाट विक्रि गर्दै आईरहेको पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) आगामी अप्रिल १, २०२३ बाट Online प्रणाली मार्फत सञ्चालन हुन गईरहेको व्यहोरा सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरुमा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

अतः टिम्स लागु भएका क्षेत्रहरुमा पर्यटकहरुलाई पदयात्रामा लग्नका लागि tims.ntb.gov.np मा Register गरि पहिलो पटकका लागि देहाय बमोजिमका कागजातहरु upload गरि टानबाट online बाटै रुजु गराईसके पछि system ले माग गरे बमोजिम पर्यटक, पथप्रर्दशक तथा पदयात्रा गन्तब्य एव. रुट लगायतका अन्य विबरणहरु भरी बिद्युतीय टिम्स अनुमति पत्र (E-TIMS Permit) प्राप्त गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

आवश्यक कागजातहरु

क. कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र ।

ख. कम्पनी स्थाई लेखा प्रमाणपत्र ।

ग. कर चुक्ता प्रमाणपत्र ।

घ. पर्यटन विभाग÷प्रादेशिक मन्त्रालयले जारी गरेको इजाजत पत्र नविकरण प्रमाणपत्र ।

ङ. टानको अद्याबधिक (नविकरण) गरिएको सदस्यताको प्रमाणपत्र ।

बिद्युतीय प्रणाली (Online System)  बाट E-TIMS Permit  प्राप्त गर्नका लागि tims.ntb.gov.np मा Register गरिसकेपछि सिस्टमले निर्देशन गरे बमोजिमका दस्तावेजहरु गउयिबम गरि अन्य सूचनाहरु भरिसकेपछि स्वतः E-TIMS Permit  प्राप्त हुनेछ । आवश्यकता महशुस भएमा यस सम्बन्धमा सदस्य महानुभावहरुलाई टानले अभिमूखिकरण तालिम पनि सञ्चालन गर्नेछ । तत्कालका लागि online system बाट E-TIMS Permit  प्राप्त गर्न गनुपर्ने चरणबद्ध कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

चरण नं. १ : रजिष्टर गर्नुहोस ।

(क) पहिलो पटक tims.ntb.gov.np मा आफ्नो ट्रेक्किंग एजेन्सिलाई रजिष्टर गर्नका लागि Register now मा जानुहोस ।

(ख्ँ) Select Users मा गई Trekking Agency छनौट गनुहोस ।

(ग) Register मा प्रवेश गरी कम्पनीको नाम, ईमेल ID, सम्पर्क व्यक्ति, सम्पर्क नम्बर, ठेगाना र Password राखी Register Bottom मा क्लिक गर्नुहोस ।

चरण नं. २ ; Verify गर्नुहोस ।

(क) देहायका दस्तावेजहरु Upload गर्नुहोस ।

   क. कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र ।

   ख. कम्पनी स्थाई लेखा नम्बर (PAN/VAT प्रमाणपत्र )।

   ग. कर चुक्ता प्रमाणपत्र ।

   घ. पर्यटन विभाग /प्रादेशिक मन्त्रालयले जारी गरेको इजाजत पत्र नविकरण प्रमाणपत्र ।

   ङ. टानको अद्याबधिक (नविकरण) गरिएको सदस्यताको प्रमाणपत्र ।

(ख) दस्तावेजहरु Upload गरिसकेपछि Verification का लागि पर्खनुहोस । आवश्यक परेमा टान/टिम्स सचिबालयमा सम्पर्क गर्नुहोस । टानबाट तपाईको User ID (ईमेल) मा Verification Code प्राप्त हुनेछ ।

चरण नं. ३ : टिम्स क्षेत्र, रुट, पदयात्रीको विवरण भर्नुहोस, रकम जम्मा गर्नुहोस ।

(क) तपाईको कम्पनीको कागजात तथा सूचनाहरु verified भईसकेपछि टिम्स पदयात्री रुट, पदयात्रीको व्यक्तिगत विवरण, पथप्रदर्शक (गाईड) को विवरण आदि भर्नुहोस ।

(ख) Online System बाटै SAARC पदयात्रीका हकमा प्रति पदयात्री रु १००० र Non- SAARC पदयात्रीका लागि प्रति पदयात्री रु २००० जम्मा गर्नुहोस ।

चरण नं. ४ Online फारम Submit गरि E-TIMS Permit प्राप्त गर्नुहोस ।

(क) Username  भर Password  राखि अगाडी बढ्नुहोस ।

(ख) चरण नं ३ मा माग गरे बमोजिमका सम्पूर्ण सूचना भरेर रकम तिरिसके पछि अन्तमा Submit Button मा क्लिक गर्नुहोस ।

(ग) Submission भई सकेपछि स्वतः E-TIMS Permit प्राप्त हुनेछ ।

(घ) तपाईको सुविधाको लागि E-TIMS Permit को फोटो खिच्नुहोस अनि प्रिन्ट गरि १ प्रति आफुसंगै लिएर जानुहोस ।

(घ) तपाईले साथमा लिएर जाने पदयात्रीहरुको E-TIMS Permit चेकपोष्टहरुमा Digitally  चेकजाँच हुन्छ । विद्युत वा ईन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुन नसकी विद्युतिय प्रणालीबाट चेकजाँच हुन नसकेको विशेष अवस्थामा तपाईसंग भएको मोबाइल फोटो वा प्रिन्टेड टिम्स अनुमतिपत्र देखाएर अगाडी बढ्न सक्नु हुनेछ ।

उपरोक्त बमोजिमय online system  मार्फत बिद्युतीय टिम्स अनुमति पत्र प्राप्त गर्न कुनै कठिनाई भएमा टान/टिम्स सचिबालयका देहायका सम्पर्क नम्बरमा सिधै सम्पर्क गर्नु हुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।

१) अम्बिका अधिकारी : ०१– ४५२७४७३, ०१–४५४०९२, ०१–४५४०९२१, ९८१८०१८२३६

२) ईना श्रेष्ठ :  ९८६०११५१०२

२) रमिता थापा मगर : ०१–४५४३००३, ९८४१२२७२३१

 

धन्यवाद ।

बिनोद सापकोटा

महासचिव

 

TIMS Trekking Areas, Route and Check Post Counters

 1. Kanchenjunga Region

 

Trekking Name

Normal Route

TIMS Check Post (Entry Point)

TIMS Check Post (Exit Point)

1. Kanchenjunga Basecamp via Sele La Pass Trek

Yamphudin – Kanchenjunga South Basecamp - Sele La Pass – Ghunsa – Kanchenjunga Basecamp - Lelep

Yamphudin

Ghunsa

2. Kanchenjunga Basecamp Trek

Taplejung – Lelep - Ghunsa – Kanchenjunga Basecamp.

Ghunsa

 

Ghunsa

 

3.Kanchenjunga Basecamp Nango Pass Trek

Taplejung – Lelep - Ghunsa – Kanchenjunga Basecamp – Nango La Pass – Olangchung Gola - Lelep

Ghunsa

 

Olangchung-Gola

 

4. Lumba Sumba Pass Trek

Taplejung – Olangchung Gola – Lumba Sumba Pass - Chyamtang – Num

Olangchung-Gola

 

Num

 

 

 

 1. Makalu Barun Area

 

Trekking Name

Normal Route

TIMS Check Post (Entry Point)

TIMS Check Post (Exit Point)

1. Makalu Basecamp Trek

Tumlingtar – Num - Tashi Gaun – Yangle Kharka – Makalu Basecamp

Num

 

Num

 

2. Sherpeni Cole Pass Trek

Tumlingtar – Num - Tashi gaun – Yangle Kharka – Makalu Basecamp - Sherpeni Cole Pass – Chhukung – Namche - Monjo- Lukla

Num

 

Monjo

 

 

 1. Everest Region

 

Trekking Name

Normal Route

TIMS Check Post (Entry Point)

TIMS Check Post (Exit Point)

1. Everest Basecamp Trek

Lukla – Monjo- Namche – Dingboche – Everest Basecamp - Namche

Monjo

 

Monjo

 

2. Gokyo Trek

Lukla – Monjo-Namche – Machhermo – Gokyo - Namche

Monjo

 

Monjo

 

3. Chho La Pass Trek

Lukla – Monjo- Namche – Machhermo – Gokyo – Chho La Pass – Everest Basecamp - Namche

Monjo

 

Monjo

 

4. Gokyo Renjo La Pass Trek

Lukla – Monjo-Namche – Machhermo – Gokyo – Thame - Namche

Monjo

 

Monjo

 

5. Three Pass Trek

Lukla – Monjo-Namche – Dingboche – Khongma La Pass - Everest Basecamp – Chho La Pass – Gokyo – Thame

Monjo

 

Monjo

 

6.  Everest View trek

Lukla – Monjo- Namche – Everest view

Monjo

 

Monjo

 

7. Mera Peak Trek

1. Lukla – Kothe – Khare – Mera Basecamp

2. Lukla – Paiya  – Kothe – Khare

3. Bung  – Kothe – Khare – Mera Basecamp – Kothe - Lukla

Kothe

 

Kothe

 

8. Amphu Labtsha Pass

Lukla – Kothe – Khare – Seti pokhari – Amphu basecamp –Namche - Monjo-Lukla

Kothe

 

Monjo

 

 

 

 

 1. Rolwaling Region

 

Trekking Name

Normal Route

TIMS Check Post (Entry Point)

TIMS Check Post (Exit Point)

1. Rolwaling Treks

Charikot – Simigaon – Beding – Na gaun- Tsorolpa

Simigaon

 

Simigaon

 

2. Tashi Labtsha Pass Trek

Charikot – Simigaon – Beding – Na gaun – Tsho Rolpo Lake – Tashi Labtsha Pass - Namche-Monju -Lukla

Simigaon

 

Monjo

 

 

 1. Panchpokhari Bhairabkunda Area

 

Trekking Name

Normal Route

TIMS Check Post (Entry Point)

TIMS Check Post (Exit Point)

1. Panchpokhari Trek

Bhotang – Nosyangpati – Panchpokhari -Bhotang

Bhotang

 

Bhotang

 

 

 

 1. Helambu Region

 

Trekking Name

Normal Route

TIMS Check Post (Entry Point)

TIMS Check Post (Exit Point)

1. Helambu Trek

Kutumgsang – Melamchi gaun – Tarkighyang - Shermathang

Kutumgsang

Tarkeghyang

2. Goshaikunda Trek

Kutumgsang – Thade Pati – Gosaikund – Dhunche

Kutumgsang

Dhunche

 

 1. Langtang Region

 

Trekking Name

Normal Route

TIMS Check Post (Entry Point)

TIMS Check Post (Exit Point)

1. Langtang Trek

Syabrubesi – Langtang – Kyanjin - Syabrubesi

Syabrubesi

 

Dhunche

 

2. Langtang Gosaikund Trek

Syabrubesi – Langtang – Kyanjin – Thulo Syabru – Gosaikund – Kutumsang

Syabrubesi

 

Kutumgsang

 

3. Tamang Heritage Trek

Syabrubesi – Gatlang – Tatopani – Syabrubesi

Syabrubesi

 

Syabrubesi

 

4. Tamang Heritage Langtang Trek

Syabrubesi – Gatlang – Tatopani – Langtang – Kyanjin - Syabrubesi

Syabrubesi

 

Syabrubesi

 

5. Ganja La pass Trek

Syabrubesi – Gatlang – Tatopani – Langtang – Kyanjin – ganja La Pass - Tarkighyang

Syabrubesi

 

Tarkeghyang

6. Till Man Pass

Syabrubesi – Gatlang – Tatopani – Langtang – Kyanjin – Till man Pass - Panchpokhari - Bhotang

Syabrubesi

Bhotang

 

 1. Ganesh Himal-Ruby Valley Area

 

Trekking Name

Normal Route

TIMS Check Post (Entry Point)

TIMS Check Post (Exit Point)

Ganesh Himal - Ruby Valley Trek

Syabrubesi – Gatlang – Pangsang Pass -Ruby Valley-Dhadingbesi

Syabrubesi

Dhadingbesi

 

 

 

 1. Manaslu Region

 

Trekking Name

Normal Route

TIMS Check Post (Entry Point)

TIMS Check Post (Exit Point)

1. Manaslu Circuit Trek

Arughat – Jagat – Samagaun – Larke Pass – Bhimthang - Dharapani- Jagat

Jagat

Jagat

2. Manaslu - Tsum Valley Trek

Arughat – Jagat – Chhekamparo – Mu Gumba - Samagaun – Larke Pass – Bhimthang - Dharapani- Jagat

Jagat

Jagat

3. Tsum Valley Trek

Arughat – Jagat – Chhekamparo – Mu Gumba – Jagat - Arughat

Jagat (Gorkha)

Jagat (Gorkha)

 

 

 1. Annapurna Region

 

Trekking name

Normal Route

TIMS Check Post (Entry Point)

TIMS Check Post (Exit Point)

1. Annapurna Circuit Trek

Besishahar – Jagat- Dharapani – Chame – Manang – Thorong Pass – Muktinath – Jomsom- Tatopani -Gharkhola

Jagat

Jomsom and Gharkhola

2. Nar Phu  Annapurna Circuit Trek

Besishahar – Jagat- Dharapani – Koto – Phugaun – Nar –  Manang – Thorong Pass – Muktinath – Jomsom- Tatopani- Gharkhola

Jagat

Jomsom and Gharkhola

3. Mesokanto / Tilicho Pass Trek

Besishahar – Jagat- Dharapani – Chame – Manang – Mesokanto Pass / Tilicho Pass – Jomsom- Tatopani- Gharkhola

Jagat

Jomsom and Gharkhola

4. Poon Hill-ABC Trek

Pothana/Birethanti – Poon hill – Chhomrong – Dobhan - ABC

Birethanti

Birethanti/Pothana

 

5. Khopra Trek

Birethanti – Poon hill – Tadhapani – Khopra - Tatopani- Gharkhola

Birethanti

Gharkhola

6. Mardi Himal Trek

Pothana- Pritamdeurali – Highcamp – Basecamp - Siding- Hemja Melbot

Pothana

Hemja/Melbot

6. Sikleh Tara Hill Trek

Tangting- Sikleh- Tara Hill Top – Ghala Kharka – Bhurjung Khola

Bhurjung Khola

– Bhurjung Khola

 

 1. Mustang Region

 

Trekking Name

Normal Route

TIMS Check Post (Entry Point)

TIMS Check Post (Exit Point)

1. Upper Mustang Trek

Jomsom – Chhusang - Ghami – Lo-manthang – Yara - Jomsom

Jomsom

Jomsom

2. Sarebung Pass Trek

Jomsom – Chhusang - Ghami – Lo-manthang – Yara -  Damodar kund – Sarebung Pass – Phu Gaun – Koto – Dharapani - Jagat- Besishahar

Jomsom

Jagat

 

 1. Dhaulagiri Region

 

Trekking Name

Normal Route

TIMS Check Post (Entry Point)

TIMS Check Post (Exit Point)

1. Round Dhaulagiri

Beni- Babiyachour -Bagar- Basecamp- Marpha-Tatopani- Gharkhola

Babiyachour

Gharkhola

 

 

 1. Dolpo Region 

 

Trekking Name

Normal Route

TIMS Check Post (Entry Point)

TIMS Check Post (Exit Point)

1. Upper Dolpo - Jomsom Trek

Dunai – Phoksundo – Syegumba – Tinje – Chharka Bhot - Kagbeni- Jomsom

Phoksundo

 

Chharka Bhot

2. Upper Dolpo Trek

Dunai – Phoksundo – Syegumba – Dho Tarap – Dunai

Phoksundo

 

Dho Tarap

 

3. Lower Dolpo Trek

Dunai – Dho Tarap – Numa La Phoksundo – Dunai

Dho Tarap

 

Phoksundo

 

4. Kagmara Pass Trek

Dunai – Phoksundo – Syegumba – Kagmara Pass - Jumla Khalanga

Phoksundo

 

Jumla Khalanga

 

 1. Humla Region

 

Trekking Name

Normal Route

TIMS Check Post (Entry Point)

TIMS Check Post (Exit Point)

1. Humla Limi Valley Trek

Rara- Simkot – Hilsa – Limi - Simikot

Simkot

Simkot